Novinski članci - Aktuarstvo

2014. Svijet osiguranja (Hrvatska)
broj 4 (str. 12) - Izvještaj iz Washingtona s najvećeg skupa aktuara u svijetu
"Glavni moto kongresa: Uči, surađuj, rasti"
2012. Svet osiguranja
decembar (str. 26) - Kurs za kontinuiranu edukaciju aktuara
"Mnogo problema, ali ima rešenja"
2012. Svet osiguranja
oktobar (str. 25) - Sastanak Udruženja aktuara Srbije
"Uskoro u evropskom udruženju"
2012. Časopis Pogled
broj 8 (str. 19)
"Aktuarstvo, temelj životnog osiguranja"
2012. Ekonometar
broj 86 (str. 50)
"Aktuari, čuvari stabilnosti društva"

Branko Pavlovic - ovlašćeni aktuar ®