Press clipping - Udruženje aktuara

2022. Svet osiguranja
jun (str. 30-32)
Intervju "Aktuarstvo je sve traženija profesija i mimo osiguranja"
2022. Nova ekonomija
jun
"Odluka NBS: Jednak tretman oba pola u polisama osiguranja"
2022. Večernje novosti
7. jun (str. 6)
"Dame nisu više rizičnije"
2018. Svet osiguranja
jun (str. 48-49)
Intervju "Potrebno nam je više aktuara"
2013. Politika
27. april
"Najbolji posao u 2013. - aktuar"
2012. Svet osiguranja
novembar (str. 40-42)
Intervju "Profesija na ceni"
2012. 24 sata
13. septembar
"Aktuari rade za 2.000 evra"
2012. Večernje novosti
15. jun
"Predsednik"

Branko Pavlovic - ovlašćeni aktuar ®