Proširena odgovornost na štete

20.02.2014.
Pored informacionih tehnologija i aktuarstva, u Izvršnom komitetu Delta Generali osiguranja Branko Pavlović postao odgovoran i za štete, preventivu i sprečavanje prevara. Više informacija na kompanijskom sajtu
www.deltagenerali.rs

Branko Pavlovic - ovlašćeni aktuar ®