Sudski veštak

08.12.2014.
Branko Pavlović je postao sudski veštak za aktuarstvo.

Branko Pavlovic - ovlašćeni aktuar ®