Član izvršnog komiteta DGO

15.03.2012.
Branko Pavlović izabran za člana Izvršnog komiteta Delta Generali osiguranja sa nadležnošću za aktuarstvo, IT i procese. Više informacija na kompanijskom sajtu
www.deltagenerali.rs

Branko Pavlovic - ovlašćeni aktuar ®