Potpredsednik Odbora za elektronsko poslovanje FIC

21.9.2016.
Branko Pavlović je izabran za potpredsednika Odbora za elektronsko poslovanje Saveta stanih investitora u Srbiji (Foreign Investors Council). Više informacija na
linku.

Član Izvršnog odbora

15.7.2016.
Branko Pavlović je dobio saglasnost Narodne banke Srbije za izbor za člana Izvršnog odbora. Više informacija na
linku.

 

Intervju za časopis Vreme

3.12.2015.
Branko Pavlović je dao intervju časopisu Vreme. Intervju je na sledećem
linku.

Branko Pavlovic - ovlašćeni aktuar ®