Sudski veštak

08.12.2014.
Branko Pavlović je postao sudski veštak za aktuarstvo.

Chief Operating Officer

09.07.2014.
Branko Pavlović je imenovan na poziciju Chief Operating Officer (COO) u Izvršnom komitetu Generali osiguranje Srbija. Više informacija na kompanijskom sajtu
www.generali.rs

Proširena odgovornost na štete

20.02.2014.
Pored informacionih tehnologija i aktuarstva, u Izvršnom komitetu Delta Generali osiguranja Branko Pavlović postao odgovoran i za štete, preventivu i sprečavanje prevara. Više informacija na kompanijskom sajtu
www.deltagenerali.rs

Branko Pavlovic - ovlašćeni aktuar ®