Kolumnista Sveta osiguranja

31.03.2013.
Branko Pavlović postao kolumnista časopisa Svet osiguranja. Više informacija na sajtu časopisa
www.svijetosiguranja.eu

Predsednik Udruženja aktuara

01.07.2012.
Branko Pavlović pruzeo dužnost predsednika Udruženja aktuara Srbije. Više informacija na sajtu Udruženja aktuara
www.aktuar.rs

Član izvršnog komiteta DGO

15.03.2012.
Branko Pavlović izabran za člana Izvršnog komiteta Delta Generali osiguranja sa nadležnošću za aktuarstvo, IT i procese. Više informacija na kompanijskom sajtu
www.deltagenerali.rs

Branko Pavlovic - ovlašćeni aktuar ®