Press clipping - Globos osiguranje

2020. Svet osiguranja
decembar (str. 24) - Anketa predsednika i članova IO
"Onlajn borba za opstanak"

Branko Pavlovic - ovlašćeni aktuar ®