Radovi i prezentacije - Aktuarstvo

2024. Doktorska disertacija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
"Upravljanje rizikom solventnosti životnih osiguravača"
2023. SorS 2023
"Da li je ChatGPT nova šansa za dominaciju u osiguranju?"
XXI Medjunarodni simpozijum Udruženja aktuara Srbije
"Application of ChatGPT in Insurance"
    zbornik radova   monografija (M14)
2022. SorS 2022
"Snagom podataka do osiguranja budućnosti"
XX Medjunarodni simpozijum Udruženja aktuara Srbije
"Artificial Intelligence in Insurance"
    zbornik radova   monografija (M14)
2021. Časopis "Tokovi osiguranja" br. 2/2021
"Parcijalni interni model u Solventnosti II za rizik prekida ugovora životnog osiguranja"
SorS 2021
(nije održan)
"Polisa sajber osiguranja kao vakcina protiv povećane IT ranjivosti"
XIX Medjunarodni simpozijum Udruženja aktuara Srbije
"Cybersecurity and Digital Viruses During the Analogous Coronavirus Pandemic"
    časopis (M51)   zbornik radova   monografija (M14)
2020. SorS 2020
(nije održan)
"Uticaj Internet inteligentnih uređaja na moderne trendove u osiguranju"
XVIII Medjunarodni simpozijum Udruženja aktuara Srbije
(nije održan)
"Internet of Intelligent Devices Application in Insurance"
    zbornik radova   monografija (M14)
2019. Časopis "Tokovi osiguranja" br. 3/2019
"Izazovi u primeni mašinskog učenja u delatnosti osiguranja"
SorS 2019, Sarajevo
"Softverski roboti u funkciji razvoja digitalnog poslovanja osiguravača"
XVII Medjunarodni simpozijum Udruženja aktuara Srbije, Zlatibor
"Robot Application in Insurance"
    časopis (M53)   zbornik radova   monografija (M14)
2019. EkonBiz 2019, Bijeljina
"Izazovi u primeni softverskih robota u procesu rešavanja šteta"
    zbornik radova (M33)
2018. SymOpIs 2018, Zlatibor
"Run off analiza"
SorS 2018, Sarajevo
"Blockchain tehnologija u osiguranju – nove tendencije sa potencijalom većim od rudarenja Bitcoina"
XVI Medjunarodni simpozijum Udruženja aktuara Srbije, Zlatibor
"Blockchain Technology in Insurance and Reinsurance "
    monografija (M14)   zbornik radova   monografija (M14)
2017. Srpski dani osiguranja, Aranđelovac
"Šta posle SII? IFRS 17 i GDPR"
SorS 2017, Sarajevo
"Šta posle Solventnosti II? - IFRS 17 sledeći veliki izazov za osiguravače"
XV Medjunarodni simpozijum Udruženja aktuara Srbije, Zlatibor
"Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja u osiguranju u poslednjih 15 godina"
    prezentacija   zbornik radova   monografija (M14)
2016. SorS 2016, Sarajevo
"Net Promoter Score (NPS) - novi način interakcije sa klijentom"
XVI Medjunarodni simpozijum Udruženja aktuara Srbije, Zlatibor
"Implementacija ORSA izveštaja u pripremnoj fazi za Solventnost II"
    zbornik radova   monografija (M14)
2015. XIII Medjunarodni simpozijum Udruženja aktuara Srbije, Aranđelovac
"Osiguranje energetskih postrojenja od katastrofalnih rizika"
    monografija (M14)
2014. XII Medjunarodni simpozijum Udruženja aktuara Srbije, Aranđelovac
"Upravljanje rizicima ocene tehničkih rezervi"
    monografija (M14)
2013. XI Medjunarodni simpozijum Udruženja aktuara Srbije, Vrnjačka Banja
"Srpsko tržište reosiguranja"
    monografija (M14)
2012. X Medjunarodni simpozijum Udruženja aktuara Srbije, Beograd
"Rezerve za neistekle rizike (URR)"
    monografija (M14)
2011. IX Medjunarodni simpozijum Udruženja aktuara Srbije, Zlatibor
"Kvalitetan IS kao neophodan uslov za rad aktuarskog sektora"
    zbornik radova (M33)
2010. VIII Medjunarodni simpozijum Udruženja aktuara Srbije, Zlatibor
"Adekvatnost rezervacija obaveza za štete (run off analiza)"
    zbornik radova (M33)
2009. Postdiplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
"Novi proizvodi na tržištu životnog osiguranja"
VII Medjunarodni simpozijum Udruženja aktuara Srbije, Zlatibor
"Rezervacije za LAT (IFRS 4)"
    specijalistički rad   zbornik radova (M33)
2008. VI Medjunarodni simpozijum Udruženja aktuara Srbije, Zlatibor
"IFRS 4 - Klasifikacija ugovora o osiguranju"
    zbornik radova (M33)

Branko Pavlovic - ovlašćeni aktuar ®