Potpredsednik Odbora za elektronsko poslovanje FIC

21.9.2016.
Branko Pavlović je izabran za potpredsednika Odbora za elektronsko poslovanje Saveta stanih investitora u Srbiji (Foreign Investors Council). Više informacija na
linku.

Branko Pavlovic - ovlašćeni aktuar ®